Αλλάζει όψη η οδός Κρήτης

οδός Κρήτης Θεσσαλονίκη

Αλλάζει μορφή η οδός Κρήτης και τα δύο πάρκα της περιοχής μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο διάστημα 250 νέα δέντρα αντικατέστησαν όσα ήταν επικίνδυνα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Πεδινά σφενδάμια, καλλωπιστικές δαμασκηνιές και ψευδοπλάτανοι αλλάζουν το αστικό τοπίο της περιοχής.

Δενδροδόχοι με ειδικά υλικά

Ταυτόχρονα, σε όλες τις δενδροδόχους της οδού Κρήτης θα γίνει πλήρωση με χυτό ρητινούχο υλικό. Ένα υλικό το οποίο είναι υδροπερατό και επιτρέπει τον αερισμό των ριζών.

Η μέθοδος αυτή συνεισφέρει στην αισθητική αναβάθμιση της οδού. Αυξάνει το εύρος του πεζοδρομίου, λειτουργώντας έτσι ως προέκτασή του. Παράλληλα, εμποδίζει τη συγκέντρωση απορριμμάτων στη δενδροδόχο και αποτρέπει την ανάπτυξη ανεπιθύμητης βλάστησης.

Οι παρεμβάσεις για την αντικατάσταση των δένδρων διήρκησαν περίπου τρεις εβδομάδες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διεύρυνση όσων δενδροδόχων δεν είχαν το κατάλληλο μέγεθος, καθώς επίσης και με τον εμπλουτισμό του εδαφικού υποστρώματος με οργανικά υλικά. Αυτά βελτιώνουν το πορώδες του εδάφους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον καλύτερο αερισμό των ριζών και στην ταχύτερη ανάπτυξη των δένδρων. Τέλος, η αναβάθμιση θα τελειώσει με την τοποθέτηση καθιστικών και καλαθιών απορριμμάτων κατά μήκος της οδού.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της οδού Κρήτης από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ενώ βοήθησαν με κάθε τρόπο το έργο των συνεργείων. Μέσα από μια συνολική παρέμβαση αποδίδεται στους κατοίκους της περιοχής μια οδός που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για παρόμοιες αναπλάσεις.