Τι είναι οι καφέ κάδοι που έρχονται στην Θεσσαλονίκη;

Μετά τους πράσινους και τους μπλε κάδους, έρχονται στην Θεσσαλονίκη οι καφέ κάδοι. Οι πρώτοι θα κάνουν την εμφάνισή τους σε όλη την Κεντρική Μακεδονία το καλοκαίρι του 2022. Στόχος αυτής της δράσης είναι η μείωση του συνολικού όγκου των απορριμμάτων.

Τι θα πετάμε στους καφέ κάδους;

Κάθε νοικοκυριό θα συγκεντρώνει σε ένα δοχείο ή σε μια βιοαποδομήσιμη σακούλα τα οργανικά απορρίμματα που παράγει. Έπειτα, θα τα ρίχνει στους καφέ κάδους που θα υπάρχουν στους δρόμους.

Από εκεί, ειδικά απορριμματοφόρα θα παραλαμβάνουν το περιεχόμενο των καφέ κάδων και θα το μεταφέρουν σε διάφορα σημεία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η ειδική επεξεργασία θα δίνει ένα καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό.

Τα οργανικά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40% του συνόλου των απορριμμάτων. Οι καφέ κάδοι στην Θεσσαλονίκη έχουν ως στόχο την μείωση του συνολικού όγκου των σκουπιδιών. Τέλος, η παράλληλη χρήση των μπλε και κίτρινων κάδων της ανακύκλωσης θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις ποσότητες σκουπιδιών που καταλήγουν στην χωματερή.